Lokalviden

er baseret på dataudtræk fra lokalforankrede telefonbøger.
Alle telefonbøger omdeles gratis til samtlige husstande i deres primære dækningsområde.